ULUBORLU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

 

Özgür DEMİR
İlçe Nüfus Müdürü

 

PERSONEL DURUMU
        Nüfus Müdürlüğü 1 Nüfus Müdürü, 2 V.H.K.İ. ve 1 Hizmetli ile hizmet vermektedir. 
 
YERLEŞİM DURUMU
        Nüfus Müdürlüğü Hükümet Konağı'nın 3. katında hizmet vermektedir. 1 müdür odası, 1 hizmet bürosu mevcuttur.   
 
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
a) Görev çevresi içerisindeki nüfus, vatandaşlık, evlendirme ve adrese ilişkin işlemleri
mevzuat çerçevesinde düzgün bir biçimde yürütmek,
b) Nüfus olaylarına ilişkin tutanakların düzenlenmesi, yasalara uygun şekilde aile 
kütüklerine işlenmesi ve her yılsonunda özel kütük haline getirilmesini sağlayarak muhafaza 
edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
c) Görev çevresindeki nüfus olaylarını izleyip kütüklere geçirilmesini sağlayıcı 
tedbirleri almak,
ç) Cezai kovuşturmayı gerektiren halleri ve mutlak butlanla malûl olan evlilikleri o 
yerin Cumhuriyet savcılığına bildirmek,
d) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda belirlenen esaslara göre kayıt örneği ve
yerleşim yeri belgesi veya bilgi vermek,
e) Devletimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri uygulamak,
f) Nüfus müdürlüğünün denetimine ilişkin raporları değerlendirerek gerekli işlemleri 
mevzuata uygun biçimde, zamanında yapmak,
g) Nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde 
yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak 
amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak,
ğ) Nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart düzenlemek,
h) Nüfus müdürlüğüne gönderilen ödeneklerin kullanılması, tahakkuku ve taşınır iş ve 
işlemlerin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.
ı) Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.
 
 
Telefon 
0 246 531 30 72
Fax 
0246 531 30 72 
E-Posta 
uluborlu32@nvi.gov.tr