ULUBORLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
https://isay2.icisleri.gov.tr/ortak_icerik/uluborlu/Kurum%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1/Yaz%C4%B1%20%C4%B0%C5%9Fleri/Ahmet-2.jpg 
Mustafa KABASAKAL
Milli Eğitim Müdürü
 
 
PERSONEL DURUMU:
Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 1 Müdür, 2 Şef , 1 V.H.K.İ., 1 Hizmetli ile hizmet vermektedir.
YERLEŞİM DURUMU:
Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Binası'nda hizmet vermektedir.
EĞİTİM VE KÜLTÜR TARİHİ:
Yapılan incelemelere göre 1914 yılına kadar eğitim ve kültür alanında medreselerin büyük rol oynadığı, anılan yıllara kadar İlçede Gargılı, Lala, Kılıçarslan, Alaaddin, Rüşaniye Alemdar, Darülkurra, Cedid, Hüdaverdi, Bozca, Arapcık, Safaiye, Çoşkun ve Katipoğlu adlarıyla 13 medresede eğitim ve öğretim yapıldığı anlaşılmaktadır.
GELİŞİMİ:
Yukarıda bahsi geçen medreselere hazırlık eğitimi mahiyetinde mahalle mektepleri de bulunmakta olup, okuma yazmayı öğreten, hafız yetiştiren kurumlar niteliğindeydiler. Bu okullardan 19.yüzyıl sonlarında Sağır Hoca Hafız Efendi ve Oğulları, Hasan Hoca, Vucuti Oğul Said Hoca, Çoşkun oğlu Hakkı Efendi, Çeti Oğul Osman adlarında hafızlar çıkmıştır.
Mahalle mekteplerinde ve medreselerde yetişen öğrenciler bırakılmayarak ilkokul ve hafızlığı bitirip Rüştiye’ ye devam ediyor, boş zamanlarında ise İlçede bulunan esnafın yanında çalışmak suretiyle sanat öğreniyorlardı.19.yüzyılda okumayan ve sanat öğrenmeyen kişi olmadığı iddia edilmektedir.
İlçede 1894 yılında Kız Hali mektebi adı altında resmi olarak açılan okulda öğrenim ve halıcılıkla ilgili eğitim verilmiş, halıcılık sanatının geliştirilmesinde büyük ilerleme sağlamıştır.
1914 yılları da İptidai ve Rüştiye’ ye birleştirilerek ilk mektep adını almıştır. Bu mekteplerde öğrenim süresi 6 sene olup, 2 şer seneden 3 devre halinde öğrenim sürdürmekte idi. Birinci Cihan savaşında Osmaniye, Orhaniye ve Reyşadiye mektepleri isminde İlçemizde üç okul bulunuyordu.
Köylerimizde okullarımız Cumhuriyetin ilanından sonra açıldığı, Küçükkabaca köyünde ise Cumhuriyetten önce bir medresenin bulunduğu bilinmektedir.
Cumhuriyet döneminde ilk olarak İsmet Paşa İlkokulu açılmıştır. 1963 yılında yatılı bölge kursu şefliği açılarak 1967 yılında Pratik Erkek sanat okulu, 1969 yılında Endüstri Meslek Lisesine dönüşmüş halen öğrenimine devam etmektedir.
 
            İlçemizdeki okuma- yazma oranı  %100 dür.